Výpočet parametrov predpätej skrutky podľa ČSN 014010

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
skrutka.pngProgram: Skrutka.pas
Súbor exe: Skrutka.exe
Súbor ubuntu: Skrutka
Potrebné: Tabulky.pas

Tak to už ani nieje pravda že tento program prežil rok 2000. Vznikol ešte na strednej škole. V 1990 som ho naprogramoval so svojím najlepším kamarátom dnes už Ing. Richardom Helmeczym. Program vypočíta rozmery predpätej skrutky. Dnes už to dokáže každý CADovský systém zameraný na strojné projektovanie, ale toto Vám vypíše každý krok výpočtu a to je teda pomoc. Sám viem že zadanie mi trvalo 3 dni len kvôli tomu, že na konci výpočtu som zistil chybu a musel som začať znova. Najzaujímavejšie je romantické chápanie odčítavanie hodnôt z grafov.
{ TABULKY.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Kniznica pre SKRUTKA.PAS a TLAKSPOJ.PAS blizsie informacie    }
{ v tychto suboroch. Data z STK 2 a Strojnickych tabuliek.     }
{                                  }
{ Datum:04.08.1992               http://www.trsek.com }
 
unit tabulky;
 
interface
 function obr90(lk,d,Da,m:integer):real;
 procedure obr107(da,db,dt:real;var c2a,c2b:real);
{       VYMENOVANE TABULKY V UNITE        }
   {Metricke zavity ,Vyber pre skrutky a matice
    STK str.151 CSN 01 4010 "MetrickeZavity"}
   {Pozadovana bezpecnost
    STK 2 str 90 "tab9"}
   {Predbezna volba priemeru skrutky
    STK 2 str.92 tab.11 "tab11"}
   {Mechanicke vlastnosti ocelovych skrutiek a matic
    STK 2 str.92  tab.10 "tab10"}
   {Smerne hodnoty sucinitela utahovania Ku
    STK 2 str.94 tab.13 "tab13"}
   {Maximalne dovolene sily predpatia a utahovacie momenty pre
    normalizovane skrutky
    STK 2  str. 96  tab.14 "tab14"}
   {Smerne hodnoty unavovej pevnosti skrutkovych spojov
    sigma a MPa
    STK 2 str.97 tab.15 "tab15"}
   {Smerne hodnoty dovoleneho tlaku Pd MPa pri stlaceni
    suciastok z r“zneho materialu
    STK 2 str.98 tab.16 "tab16"}
   {Diagram na urcenie siloveho pomeru @(fi)c
    STK 2 str.93  obr.88 "obr88"}
   {Stupne presnosti ozubenych kolies
    STT str.334 tab.1 "ktab1"}
   {Prevadzkovy sucinitel Ki
    STT str.335 tab.2 "ktab2"}
   {Sucinitele vnutornych dynamickych sil Kv
    STT str.335 tab.3 "ktab3"}
   {Casova pevnost materialov v ohybe ëfc a v dotyku ëhc
    STT str.336-337 tab.4 "ktab4"}
   {Pruzna poddajnost spojovanych casti c2
    STK 2  str.95 obr.90 "function obr90"}
   {Hodnoty konstant pruznosti C2a,C2b
    STK 2 str.112  obr.107}
   {Tolerancie ulozeni s presahom
    STT str. 122-128 "ulozenia"}
   {Tolerancie ulozeni s presahom u ulozeni H
    STT str. 128 "ulozeniah"}
 
const
 
   {Metricke zavity ,Vyber pre skrutky a matice
    STK str.151 CSN 01 4010 "MetrickeZavity"}
   MetrickeZavity:array[1..11,1..4] of real=
          ((4,3.545,3.141,7),(5,4.48,4.019,8),
           (6,5.35,4.773,10),(8,7.188,6.466,14),
           (10,9.026,8.16,17),(12,10.863,9.853,19),
           (14,12.701,11.546,22),(16,14.701,11.546,24),
           (20,18.376,16.933,30),(24,22.051,20.319,36),
           (30,27.727,25.706,46));
 
   {Pozadovana bezpecnost
   STK 2 str 90 "tab9"}
   tab9:array[1..2,1..9] of real=
      ((4,5,6,8,10,12,16,30,30),(2.2,1.9,1.7,1.5,1.4,1.3,1.2,1.2,1.2));
 
 
   {Predbezna volba priemeru skrutky
   STK 2 str.92 tab.11 "tab11"}
   tab11:array[1..12,1..10] of real=
     ((1.6,1,0.32,2.5,6,5,4,4,4,4),
      (2.5,1.6,0.5,4,8,6,5,5,4,4),
      (4,2.5,0.8,6.3,10,8,6,6,5,5),
      (6.3,4,1.25,10,12,10,8,8,6,5),
      (10,6.3,2,16,16,12,10,8,8,8),
      (16,10,3.15,25,20,16,12,10,10,8),
      (25,16,5,40,24,20,14,14,12,10),
      (40,25,8,63,27,24,18,16,14,12),
      (63,40,12.5,100,33,30,22,20,16,16),
      (100,63,20,160,30,30,27,24,20,20),
      (160,100,31.5,250,30,30,30,30,27,24),
      (250,160,50,400,30,30,30,30,30,30));
 
   {Mechanicke vlastnosti ocelovych skrutiek a matic
   STK 2 str.92  tab.10 "tab10"}
   tab10:array[1..3,1..10] of real=
      ((0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),
      (350,500,500,600,800,800,1000,1000,1000,1200),
      (210,300,400,480,650,640,800,900,900,1080));
 
   {Smerne hodnoty sucinitela utahovania Ku
   STK 2 str.94 tab.13 "tab13"}
   tab13:array[1..3] of real=(3,1.4,2);
 
   {Maximalne dovolene sily predpatia a utahovacie momenty pre
   normalizovane skrutky
   STK 2  str. 96  tab.14 "tab14"}
   Tab14:array[1..14,1..13] of real=
      ((4,1.3,1.8,2.4,3.9,5.45,6.55,1,1.35,1.8,2.9,4.1,4.9),
       (5,2.1,3,3.95,6.35,8.95,10.7,2,2.8,3.8,6,8.5,10),
       (6,3,4.2,5.6,9,12.6,15.1,3.3,4.7,6.3,10,14,17),
       (8,5.4,7.7,10.3,16.5,23.2,27.9,8.2,12,16,25,35,41),
       (10,8.6,12.3,16.4,26.2,36.9,44.3,16,23,31,42,69,83),
       (12,12.6,18,23.9,38.3,54,64.5,28,40,54,86,120,145),
       (14,17.2,24.6,32.8,52.5,74,88.5,44,63,84,135,190,230),
       (16,24,34.2,45.6,73,102,123,69,98,131,210,295,355),
       (18,29,41,55,88,124,148,95,136,181,290,405,485),
       (20,37,53,71,114,160,192,134,192,256,410,580,690),
       (22,46,66,88,141,199,239,180,258,345,550,780,930),
       (24,54,77,102,164,230,276,233,335,445,710,1000,1200),
       (27,71,101,134,215,302,363,345,490,655,1050,1500,1800),
       (30,85,123,164,262,368,442,475,680,905,1450,2000,2400));
 
     {Smerne hodnoty unavovej pevnosti skrutkovych spojov
     sigma a MPa
     STK 2 str.97 tab.15 "tab15"}
     TAB15:array[1..6,1..5] of real=
        ((4,4,40,34,27),(5,4,45,38,30),(6,5,55,45,35),
         (8,6,60,50,40),(10,8,70,60,50),(12,8,70,60,50));
 
     {pomocne, doplnil trsek}
     pomoc:array[0..9] of integer=
       (1,2,3,3,4,4,5,5,6,6);
 
     {Smerne hodnoty dovoleneho tlaku Pd MPa pri stlaceni
     suciastok z r“zneho materialu
     STK 2 str.98 tab.16 "tab16"}
     tab16:array[1..4,1..2] of real=
        ((180,120),(750,500),(500,330),(900,600));
 
     {Diagram na urcenie siloveho pomeru @(fi)c
     STK 2 str.93  obr.88 "obr88"}
     obr88:array[1..3,1..11,1..6] of real=
        (((0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64)),
         ((0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.69,0.57,0.42,0.27,0.42,0.55),
         (0.62,0.50,0.37,0.24,0.38,0.49),
         (0.59,0.45,0.30,0.21,0.32,0.45),
         (0.54,0.395,0.275,0.17,0.27,0.4),
         (0.5,0.37,0.25,0.15,0.25,0.35),
         (0.45,0.32,0.22,0.13,0.22,0.31),
         (0.42,0.29,0.195,0.118,0.19,0.28),
         (0.38,0.26,0.175,0.105,0.175,0.26),
         (0.36,0.24,0.158,0.09,0.155,0.24),
         (0.33,0.22,0.145,0.085,0.14,0.22)),
         ((0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.62,0.49,0.35,0.23,0.35,0.49),
         (0.53,0.39,0.27,0.17,0.28,0.39),
         (0.48,0.35,0.24,0.14,0.24,0.35),
         (0.42,0.29,0.19,0.12,0.19,0.28),
         (0.37,0.25,0.16,0.1,0.16,0.25),
         (0.34,0.23,0.14,0.08,0.14,0.23),
         (0.29,0.19,0.12,0.07,0.12,0.19),
         (0.26,0.17,0.11,0.06,0.11,0.16),
         (0.23,0.15,0.09,0.055,0.09,0.14),
         (0.22,0.14,0.08,0.047,0.08,0.13)));
 
     {Stupne presnosti ozubenych kolies
     STT str.334 tab.1 "ktab1"}
     ktab1:array[1..3,1..12] of real=
        ((1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),
        (0,0,0,12,12,4,4,0.8,0.8,0,0,0),
        (0,0,0,60,60,12,12,4,4,0.8,0.8,0.8));
 
     {Prevadzkovy sucinitel Ki
     STT str.335 tab.2 "ktab2"}
     ktab2:array[1..3,1..3] of real=
        ((1,1.25,1.75),(1.25,1.5,2),(1.5,1.75,2.25));
 
     {Sucinitele vnutornych dynamickych sil Kv
     STT str.335 tab.3 "ktab3"}
     ktab3:array[1..2,1..4,1..2,1..5] of real=
        ((((0,1,1.2,1.3,1.45),(0,1,1.15,1.25,1.35)),
         ((1,1.15,1.35,1.45,0),(1,1.15,1.25,1.35,0)),
         ((1,1.25,1.45,0,0),(1,1.2,1.35,0,0)),
         ((1.1,1.45,0,0,0),(1.1,1.35,0,0,0))),
        (((0,1,1,1.1,1.2),(0,1,1,1,1.1)),
         ((1,1,1,1.2,1.3),(1,1,1,1.1,1.1)),
         ((1,1.1,1.3,1.4,0),(1,1.1,1.2,1.3,0)),
         ((1,1.3,1.4,0,0),(1,1.2,1.3,0,0))));
 
 
 
     {Casova pevnost materialov v ohybe ëfc a v dotyku ëhc
     STT str.336-337 tab.4 "ktab4"}
     ktab4:array[1..44,1..4] of real=
        ((422420,200,40,370),(422425,250,45,380),
        (422430,300,50,390),(422550,500,120,420),
        (422304,420,135,380),(422306,600,135,470),
        (422307,700,135,500),(422650,520,145,500),
        (422460,600,155,530),(422750,650,165,560),
        (422719,700,170,570),(422719,750,175,590),
        (422750,800,185,620),(11500,500,140,490),
        (11523,520,145,500),(11600,600,155,530),
        (11700,700,170,570),(12050,550,150,510),
        (12050,650,165,560),(12061,670,175,590),
        (12061,750,185,620),(13240,800,185,620),
        (14140,900,200,670),(15241,950,210,690),
        (16440,900,200,670),(422660,600,100,1220),
        (422719,700,110,1240),(11600,600,100,1220),
        (11700,700,110,1240),(12051,650,110,1240),
        (14140,800,125,1260),(15241,1000,140,1300),
        (12010,450,185,1320),(12020,500,195,1340),
        (14220,800,270,1460),(14223,900,295,1500),
        (16220,900,295,1500),(16420,950,305,1520),
        (15230,800,270,1250),(15330,800,270,1250),
        (14140,1600,270,1500),(12020,400,160,600),
        (12060,600,185,750),(14140,800,210,900));
 
     {Vybrane mechanicke vlastnosti materialov
     STK 2 str.114 tab.19}
     tab19:array[1..4,1..8] of real=
        ((205000,95000,125000,80000,110000,70000,40500,90000),
         (0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.25),
         (11,10,16,18,16,23,26,10),
         (-8.5,-8,-14,-16,-14,-18,-21,-8));
 
     {Sucinitel zovretia
     STK 2 str.113 tab.18}
     tab18:array[1..5,1..3] of real=
        ((0.13,0.35,0.09),(0.14,0.35,0.09),(0.08,0.15,0.05),
         (0.055,0.15,0.05),(0,0,0.055));
 
     {Tolerancie ulozeni s presahom
     STT str. 122-128 "ulozenia"}
     ulozenia:array[1..15,1..26] of real=
     ((40,12,53,17,64,20,93,27,121,55,175,97,256,164,364,256,428,
      302,712,568,871,709,1089,911,1347,1153),
     (34,6,46,10,56,12,72,18,97,31,136,58,196,100,264,156,373,
      247,497,353,606,444,749,571,917,723),
     (32,4,41,5,50,6,60,6,81,15,109,31,148,56,198,90,27,148,356,
      212,431,269,524,336,637,443),
     (28,4,35,5,43,6,51,6,62,36,95,31,132,56,179,90,250,147,330,
      212,402,269,492,346,603,443),
     (24,0,31,1,38,1,46,1,56,2,68,4,83,7,106,17,132,37,168,58,
      210,77,247,101,295,135),
     (0,0,0,0,0,0,66,21,88,34,120,56,166,90,226,137,315,212,
      624,294,506,373,619,473,757,597),
     (0,0,0,0,0,0,0,0,108,43,153,89,220,144,308,219,443,340,492,
      474,731,702,909,763,1097,937),
     (24,0,33,3,41,4,50,5,61,7,73,9,89,13,108,19,131,28,156,38,
      179,46,203,57,229,69),
     (28,8,35,11,43,13,51,15,62,27,85,35,117,57,159,89,210,150,
      282,218,367,263,447,333,553,427),
     (0,0,0,0,0,0,0,0,54,20,70,29,94,45,126,69,171,106,225,150,
      272,188,330,237,400,297),
     (24,4,31,7,38,8,46,10,56,14,58,18,83,23,106,36,132,60,
      168,212,210,263,247,333,295,428),
     (24,4,31,7,38,8,46,10,56,14,68,18,83,23,106,36,132,60,168,
      212,210,263,247,333,295,427),
     (16,0,23,3,28,4,34,5,41,7,50,9,60,11,73,16,88,25,106,34,
      126,42,144,51,166,63),
     (20,12,27,11,32,14,39,17,48,22,59,27,78,40,101,57,133,83,
      169,111,202,138,244,172,292,212),
     (16,6,23,10,28,13,34,15,41,19,42,10,62,30,76,39,93,50,113,
      64,130,75,150,89,172,105));
 
     {Tolerancie ulozeni s presahom u ulozeni H
     STT str. 128 "hulozenia"}
     ulozeniah:array[1..5,1..13] of real=
     ((4,5,6,8,9,11,13,15,18,20,23,25,27),
      (6,8,9,11,13,16,19,22,25,29,32,36,40),
      (10,12,15,18,21,25,30,35,40,46,52,57,63),
      (14,18,22,27,33,39,46,54,63,72,81,89,97),
      (25,30,36,43,52,62,74,87,100,115,130,140,155));
 
  rozmery:array[1..13] of integer =
     (3,6,10,18,30,50,80,120,180,250,315,400,500);
 
  naz_ulozenia:array[1..14] of string =
     ('H8/z8','H8/x8','H8/u8','H8/u7','H8/s7','H8/v7','H8/y7',
      'H8/r7','H7/u7','H7/t6','H7/s7','H7/r6','H6/s6','H6/r5');
 
 
implementation
 
  {Pruzna poddajnost spojovanych casti c2
  STK 2  str.95 obr.90 "function obr90"}
  function obr90(lk,d,Da,m:integer):real;
  const
   pz:array[1..2,1..12] of real=
    ((0,1.25,1.75,2.25,2.75,3.25,3.75,4.25,4.75,5.25,5.75,100),
    (50,39,30,24,19,15,11,8,5,3,0,0));
 
   vz:array[1..4,1..24] of real=
    ((0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115),
    (100,85,70,59,49,41,35,29,24,20,17,14,12,9.5,8,6.8,5.5,4.7,3.9,3.2,2.8,2.2,1.9,1.7),
    (175,150,125,100,85,72,60,50,41,35,29,25,20,17,14,13,10,8.1,6.9,5.8,4.8,4,3.2,2.8),
    (300,250,210,175,150,125,100,85,70,60,50,41,34,29,25,20,17,14,12,9.7,8.1,6.9,5.5,4.7));
 
   var x,y,c:real;
     a,p:integer;
 
   begin
    if m=4 then m:=3;
    if m=3 then m:=1
        else if m=1 then m:=3;
    if lk/d>10 then y:=pz[2,11];
    if lk/d<0 then y:=pz[2,1];
    for a:=1 to 11 do
     if (lk/d>=pz[1,a]) and (lk/d<pz[1,a+1]) then y:=pz[2,a];
     if Da/d<=1.5 then p:=1;
     if (Da/d>1.5) and (Da/d<=3) then p:=2;
     if Da/d>3 then p:=3;
    case p of
     1:x:=1.04*y;
     2:x:=(34*y+1000)/50;
     3:x:=(25*y+1650)/50;
        end;
    case d of
     4:c:=0;
     5:c:=60*6;
     6:c:=60*11;
     8:c:=60*14;
     10:c:=60*26;
     12:c:=60*30;
     14:c:=60*34;
     16:c:=60*38;
     18:c:=60*41;
     20:c:=60*45;
     22:c:=60*47;
     24:c:=60*49;
     27:c:=60*52;
     30:c:=60*55;
        end;
    y:=(59*x+c)/60;
    for a:=1 to 23 do
     if (y>=vz[1,a]) and (y<vz[1,a+1]) then obr90:=vz[m+1,a];
   end;
 
   {Hodnoty konstant pruznosti C2a,C2b
    STK 2 str.112  obr.107}
   procedure obr107(da,db,dt:real;var c2a,c2b:real);
    const vyb:array[1..3,1..12] of real=
       ((0,1.15,1.3,1.5,1.8,2.25,2.75,3.5,4.5,6.5,9,11),
       (0.1,0.17,0.27,0.35,0.43,0.48,0.52,0.545,0.565,0.57,0.573,-1),
       (0.1,0.16,0.24,0.3,0.375,0.43,0.45,0.47,0.48,0.49,0.5,-1));
    var a,b:real;
      i:integer;
    begin
     if (dt<0) or (da<0) then begin
                   c2a:=0;c2b:=0;exit;
                  end;
     if db>0 then b:=dt/db;
     a:=da/dt;
     if a>10 then a:=10;
     for i:=1 to 11 do
      begin
       if (vyb[1,i]<a) and (vyb[1,i+1]>=a) then c2a:=vyb[2,i];
       if db>0 then
        if (vyb[1,i]<b) and (vyb[1,i+1]>=b) then c2b:=vyb[3,i];
      end;
     if db<=0 then c2b:=1;
   end;
 
 
 
 
   function kobr1(d,m,it,p,ze,ea:real;var kfa,kha:real):boolean;
 
    begin
     kobr1:=false;
     if (m<0) or (m>20) then exit;
     if (d<12) or (d>1600) then exit;
     if (it<3) or (it>12) then exit;
 
   end;
 
end.