$CAP EDIT

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro přikazuje IDE přesměrovat výstup programu do standardního souboru.

Poté, co je program ukončen, je vytvořeno nové editovací okno a zachycovaný výstup je zobrazen.

Zachycovaný výstup zůstává ve zvláštním editovacím okně Transfer Output.

Aby makro $CAP EDIT pracovalo spolehlivě, musí spouštěný program umět psát na standardní výstup DOSu.


Viz také
$CAP MSG (filtr)