$COL

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro je číslo sloupce v aktivním editačním okně.

Pokud aktivní okno není editační, řetězec je nastaven do 0.