$ERRNAME

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro je úplné jméno souboru, odkazovaného vybranou zprávou v okně Message.

Je to nulový řetězec, pokud:

  • neexistuje žádná zpráva, nebo
  • vybraná zpráva neodkazuje žádný soubor.


Viz také
$ERRCOL
$ERRLINE