$IFNDEF

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače IFNDEF. Kompiluje následující zdrojový text, jestliže Symbol není definován.

Syntaxe
{$IFNDEF Symbol}
Viz také
$IFDEF
$IFOPT
$ELSE
$ENDIF