$INC

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro vloží obsah vstupního pole Include Directories z dialogového boxu Directories.