$X: Rozšířená syntaxe

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from $X)
Jump to navigation Jump to search

Povoluje nebo zakazuje rozšířenou syntaxi Turbo Pascalu.

 Syntaxe:    {$X+} nebo {$X-}
 Implicitně:  z{$X-}
 Typ:      Globální
 Povel menu:  Options|Compiler|Extended Syntax
Režim $X+

V režimu $X+ mohou být volání funkcí použita jako příkazy; výsledek funkce je zapomenut.

 • Všeobecně jsou výpočty vykonávané funkce reprezentovány jejím výsledkem, takže zapomínání výsledku nemá takřka smysl.
 • Ale v některých případech může funkce vykonat několik operací založených na jejích parametrech. A některé z těchto případů nemusí produkovat smysluplný výsledek.
 • V takových případech rozšířená syntaxe dovoluje volat funkci jako proceduru.
 • Direktivu $X+ nelze aplikovat na vestavěné funkce (funkce definované v jednotce System).
 • Režim $X+ také povoluje podporu nulou ukončených řetězců aktivací speciálních pravidel na vestavěný typ PChar a nulou začínající znaková pole. Pro další informace viz obrazovku nápovědy k jednotce Strings.