Kategorie:Direktivy přepínače

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Direktivy přepínače zapínají nebo vypínají vlastnosti překladače.

Direktivy-přepínače jsou lokální nebo globální.

  • Lokální se může objevit kdekoliv v programu nebo jednotce. Má vliv pouze na část překladu.
  • Globální musí být uvedena před překladem deklarační částí programu nebo jednotky. Má vliv na celý překlad.


V jediném komentáři může být seskupeno více přepínačových direktiv oddělených čárkou:

 $F+,R-,E-,D+