$K: Chytrá zpětná volání

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from $K-)
Jump to navigation Jump to search

Pouze pro Windows. Rídí generování chytrých zpětných volání pro procedury a funkce, které jsou exportovány aplikací.

 Syntaxe:    {$K+} nebo {$K-}
 Implicitně:  {$K+}
 Typ:      Globální
 Povel Menu:  Options|Compiler|Smart callbacks
Popis

Když je aplikace zkompilována v režimu $K-, musí při vytváření rutin zpětného volání používat rutiny MakeProcInstance a FreeProcInstance z Windows API.

V implicitním režimu $K+ není potřeba používat MakeProcInstance a FreeProcInstance.

Režim chytrá zpětná volání použijte, pokud všechny exportované funkce budou z Windows volány. Nepoužívejte ho, jestliže jiné aplikace ve Windows mohou volat vaše exportované funkce.