Číselné konstanty

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Číselné konstanty assembleru musí být celá čísla v rozsahu -2 147 483 648 až 4 294 967 295, a musí začínat číslicí 0..9 nebo znakem $.

Implicitně číselné konstanty používají zápis v soustavě desítkové, ale assembler podporuje i dvojkovou (binární), osmičkovou (oktalová) a šestnáctkovou (hexadecimální).

 Pro výběr
 této soustavy  napište ...
——————————————— ————————————————————————————————————————————
 Dvojková    písmeno B za číslo
 Osmičková    písmeno O za číslo
 Hexadecimální  písmeno H za číslo nebo znak $ před číslo

Pascalské výrazy podporují pouze desítkovou a šestnáctkovou soustavu (prefix $), ostatní ne.

Když chcete napsat hexadecimální konstantu pomocí přípony H a první významná číslice je písmeno A až F, před první číslici musíte předřadit extra znak 0 (aby assembler rozeznal číslo od identifikátoru).

Příklady:

0BAD4H Hexadecimální konstanta
$BAD4 Hexadecimální konstanta
BAD4H Identifikátor (začíná písmenem B, ne číslicí)