Řetězcové konstanty

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

V assembleru musí být řetězcová konstanta uzavřena do apostrofů nebo úvozovek.

Dva po sobě následující apostrofy (resp. úvozovky) v řetězci, uzavřeném do apostrofů (resp. úvozovek), znamenají jeden znak apostrof (resp. úvozovka).

Řetězcové konstanty libovolné délky jsou povoleny v direktivě DB a způsobí přidělení posloupnosti bajtů, obsahujících ASCII hodnoty znaků v řetězci.

Není-li řetězcová konstanta v direktivě DB, nesmí být delší než čtyři znaky, a určuje číselnou hodnotu, která se může objevit i ve výrazu.

Číselná hodnota řetězcové konstanty je vypočítána jako

Ord(Ch1)
+ Ord(Ch2) shl 8
 + Ord(Ch3) shl 16
  + Ord(Ch4) shl 24

kde

 • Ch1 je nejpravější (poslední)
 • Ch4 je nejlevější (první) znak

Jestliže je řetězec kratší než čtyři znaky, nejlevější znaky jsou nahrazeny nulou.

Zde je několik příkladů řetězcových konstant a jejich odpovídajících číselných hodnot:

 Řetězcová   Číselná
 Konstanta   Hodnota
—————————————— ———————————
 'a'      00000061H
 'ba'      00006261H
 'cba'     00636261H
 'dcba'     64636261H
 'a '      00006120H
 '  a'     20202061H
 'a'*2     000000E2H
 'a'-'A'    00000020H
 NOT 'a'    FFFFFF9EH