Šaral - nový programovací jazyk

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Dobrý večer dajte si rádio na plné pecky a počúvajte.


Iste Vám ešte dudní v hlave z minulej lekcie, preto gramatiku dnes vynecháme. Chceme Vas teraz zoznámiť so špicou pokroku a evolúcie v spracovaní informácií. Z problémovo orientovamým vedecko-technickým programovacím jazykom Šaral. Už od prvých pokusov šarišsko-americkej firmy IBM tu bola potreba spraviť taký jazyk, ktorému by rozumel ako počítač tak človek. Ľudia vymýšlali a vymyšlali ale myslíte že nieco rozumné vymysleli. Frasa starého. Vymysleli len také všelijaké kvázi jazyky a polojazyky ako napríklad Algol, Fortran, Basic a iný brak. Celý problém sa podarilo zvládnuť len nedávno na konferencii v Šalgovik city (skoro súčasť mesta Prešov) kde Doc. Ing. Toňo Japčák predniesol definíciu nového jazyka ŠARAL - ŠARIŠ ALGORITMIC LENGVIDŽ. Šaral sa mu podarilo vytvoriť spojením a doplnením dvoch jazykov ktoré už existovali 3 roky predtým. Jeden bol ZEMAL - Zemplin Algoritmic Langvidž a druhý Spišal - Spiš Algoritmic Langvidž.


Popis jazyka začneme furtami alebo v slovenskom preklade Vojtecha Mihálika konštantami a tými ča sa menia meňakami. Furt je také číslo čo je furt (stále). Napríklad sedem je teraz sedem a o dva dni pozrieme a zas bude len sedem. A čo z toho zistíme že sedem je sedem furt. Furt môže byť aj logický. V Šarale poznáme 3 logické furty oproti dvom v ostatných nedokonalých jazykoch. Prvý furt je pravda, druhý je oklam, a tretí je fúzia z prvých dvoch a volá sa skorooklam. Tie čo sa menia alebo odborne meňaky sa volajú napríklad: b, šč, dz alebo šš. Môžu byť tiež sedem ale môžu byť aj 13. Furty a meňaky nemusia byť v programe po jednom ale môžu byť nasadené v programe ako pole alebo parcela (funduš). Pole a parcelu musíme pred programom popísať aby aj nedokonalé počítače vedeli akú mamé veľkú parcelu. Na toto máme slovo dimenzia. Takýto popi parceli potom vypadá nasledovne:


Dimenzion parcela šč (7) kde 7 znamená že na parcele maé 7 meňakov alebo furtov. A aby som nezabudol v popise parcely musíme povedať aké meňaky alebo furty tam sú. V našom prípade boli meňaky typu skutočné alebo real. Ale môžu byť aj neskutočné teda integer ktorým sa niekedy hovorí že celé. Keď neviete čo je to neskutočný meňak dá sa to pochopiť keď idete do krčmi a idete platiť. Vtedy čašník spraví zo skutočného čísla neskutočné. Myslím že teraz je to jasné.


No a ideme na rozkazy. Prvý je rozkaz prihodenia. Ten sa povie tak. Keď chceme aby sa meňak šč stal furtom 7 napíšeme že šč=7. Keď chceme aby program zastavil alebo chceme aby program nešiel ďalej napíšeme počítaču Stoj. Počítač môže ale aj musí skákať tak ako mu mi pískame. V Šarale sa dá urobiť všetko. A preto môžeme napísať rozkaz "páľ do" alebo "páľ na" a za tým neaký furt alebo numeralio. Niekedy keď nevieme kde počítač musí ísť musíme sa ho nato niečim opýtať a potom rozkázať. Spravíme rekonštrukciu:

 Keď (furt alebo meňak) sa rovná (furt alebo meňak) potom
   paľ do (furt alebo meňak)
 inak
   paľ do (furt alebo meňak)

Napríklad:

 Keď (pol štvrtej) sa rovná (pol tretej) potom
   paľ do baru Hasič
 inak
   paľ do baru Mytnik

To isté sa dá urobiť aj s logickým furtom. Napríklad:

 Keď furt potom furt

Kde prvý furt je pravda, oklam alebo skorooklam. Počítač vezme prvý furt zistí či furt je pravda, oklam alebo skorooklam ide na druhý. V Šarale existuje aj rozkaz čo má konštrukciu ako kolečko a aj sa volá kolečko.

Príklad kolečka:

 Sprav do 7 do 7
  tlač numeralio 7


Toto tlač vysvetlíme teraz. Šaral je jazyk ktorý bol vypísaný pre počítače 8 generácie to sú také čo vedia hovoriť. Ale dovtedy pokiaľ vo výskumnom ústave šarišskej technológie pripravia prvý prototyp musia počítače ešte tlačiť. Nato máme príkaz tlač a za ním povieme čo má tlačiť. Inverzný rozkaz ku slovu tlač je vezmi. Po anglicky read. V budúcnosti budú iné rozkazy a to počúvaj a povedz.


To bol stručný popis brilantného programovacieho jazyka Šaral. Skončila doba neporiadku šaral všetko napraví. Pre záujemcov o Šaral máme dobrú správu. Doc. Ing. Toňo Japčák bude na Hviezdoslavovom námestí robiť "live" prednášky aj keby dážď padal. Prednášky budú od ráno od 8 do večera do 7 lebo kratšie nemajú prakticky význam. V sobotu bude cvičenie na vzorke nového výpočtového systému šaral a volá sa Sinclair ZX šariš. A tým by sme skončili.


Čítali ste prepis tejto nahrávky: [šaral.mp3]

Jazyk šaral sa dočkal svojej implementácie a je voľne dostupný na github ako [ŠARAL 2.0 - ŠARIŠ ALGORITMIC LENGVIDŽ 2.0].