AAS - nastav ASCII AL po odečítaní

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
AAS - nastav ASCII AL po odečítaní
Časování
3 (80286), 4 (80386)
Popis
Účelem instrukce AAS je korigovat výsledek v registru AL po odečítaní dvou nesbalených dekadických operandů. Výsledek je rovnež uložen v nesbaleném dekadickém tvaru. Toho je dosaženo aplikací následujícich kroků: je-li nižší pulbyte v AL vyšší než 9 nebo AF=1, pak se [[AL] zvýší o 6 a AH o 1. Příznaky CF a AF jsou nastaveny na 1. Jinak jsou nulováný CF a AF. Původní hodnota registru AL je tedy nahrazena bytem, jehož vyšší polovina je nulová a nižší polovina je číslem v rozsahu 0 - 9.


Syntaxe
AAS (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
AF, CF


Nedefinované příznaky
OF, SF, ZF, PF


Příklad
AAS ; pouzito po odecitani