ADD - sčítáni

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
ADD - sčítáni
Časování
2-7 (80286), 2-7 (80386)
Popis
ADD provádí sčítaní dvou operandů. Výsledek je uložen v cílovém operandu.


Syntaxe
ADD destination, source


Ovlivňuje příznaky
AF, CF, OF, PF, SF, ZF


Výjimky v privilegovaném módu
Je-li výsledek v segmentu neprístupném zápisu, je generovaná všeobecná výjimka porušení ochrany pameti. Pro nedovolenou efektívni adresu operandu nacházejíci se v registrech CS, DS nebo ES je generována rovnež všeobecná výjimka. Jestliže SS obsahuje nedovolenou adresu, je generována výjimečná situace "chyba zásobniku".


Výjimky v reálnem módu
pro slovni operand s offsetem 0FFFFH je generovano preruseni INT 13.


Poznámka pro 80386
sirka slova je 32 bitu


Příklad

Z registru do registru:

ADD AX,BX
ADD EBX,ECX  (jen pro 80386)


Z registru do pameti

ADD EXTMEM,AX


Z pameti do registru

ADD DX,BUFF


Bezprostredni operand do stradače

ADD AL,4
ADD EAX,98765432H (jen pro 80386)


Bezprostredni operand do registru

ADD CX,1985


Bezprostredni operand do pameti

ADD EXTMEM,23