AND - logický součin dvou operandů

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
AND - logický součin dvou operandů
Časování
2-7 (80286), 2-7 (80386)
Popis
Výsledek obsahuje jedničkově ty bitové pozice, které měly hodnotu 1 u cílového i u zdrojového operandu, jinak jsou pozice nulovaný. Príznaky OF a CF jsou nastavený do 0.


Syntaxe
AND destination, source


Ovlivňuje příznaky
OF = 0, CF = 0, PF, SF, ZF


Nedefinované příznaky
AF


Výjimky v přivilegovaném módu
Je-li výsledek v segmentu neprístupnem zápisu, je generovaná všeobecná výjimka porušení ochrany pameti. Pro nedovolenou efektívni adresu operandu nacházejíci se v registrech CS, DS nebo ES je generována rovnež všeobecná výjimka. Jestliže SS obsahuje nedovolenou adresu, je generována výjimečná situace "chyba zásobniku".


Výjimky v reálnem módu
pro slovní operand s offsetem 0FFFFH je generováno preřušení INT 13.


Poznámka pro 80386
šírka slova je 32 bitů


Příklad

Bezprostrední operand do registru

AND BL,11001110B
AND EAX,11101011001100110001110000111001B
   (jen pro 80386)


Bezprostrední operand do paměti

AND EXTMEM,10011100B
AND NUMBER,0F0F0F0F0H (jen pro 80386)


Bezprostrední operand do stradače

AND AX,1011100101011100B
AND AL,MASK_BYTE


Z registru do paměti

AND EXTMEM,SI


Z registru do registru

AND AX,BX
AND EAX,ECX  (jen pro 80386)


Z paměti do registru

AND DH,EXTBYTE