Asm

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Příkaz asm zpřístupňuje integrovaný řádkový assembler.

Syntaxe
asm
  PříkazAssembleru <Oddělovač PříkazAssembleru>
end

kde

  • PříkazAssembleru je příkaz assembleru
  • Oddělovač je středník, nový řádek nebo komentář Pascalu


Popis
Na jedné řádce lze umístit více příkazů assembleru oddělených středníkem. Dva příkazy assembleru na samostatných řádcích nepožadují středník.
Středník v příkazu asm nevyhrazuje zbytek řádku jako komentář. Komentář musí být ve stylu Pascalu { a } nebo (* a *).


Použití registrů
Pravidla pro použití registrů v příkazu asm jsou stejná, jako u externích procedur a funkcí.
Příkaz asm musí zachovat obsah těchto registrů
 BP   SP
 SS   DS
Příkaz asm může volně modifikovat tyto registry
 AX   BX
 CX   DX
 SI   DI
 ES   stavový registr (Flags)

Při vstupu do příkazu asm, integrovaný assembler zná pouze registry DS, SS, BP a SP.