CLD - nuluj příznak směru (DF)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
CLD - nuluj příznak směru (DF)
Časování
2
Popis
Nuluje příznak DF, inkrementuje registry SI a DI. Žádné jiné registry ani příznaky nejsou ovlivneny. Retezcová operace inkrementuje registry SI a DI automaticky po provedení instrukce CLD.


Syntaxe
CLD (nemá operandy)


Ovlivňuje příznaky
DF


Nedefinované příznaky
žádné


Příklad
CLD