Chr

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací znak se specifikovaným pořadovým číslem.

Deklarace
function Chr(X: Byte): Char;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Chr vrací znak mající pořadovou hodnotu (hodnotu ASCII) X, což je výraz typu byte.
Viz také
Ord


Vzorový příklad

{Chr.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Chr.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
var
  I: Integer;
begin
  for I := 32 to 126 do Write(Chr(I));
end.