Cyklus

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Opakovanie jednej alebo viacerých akcií dovtedy, kým je splnená nejaká podmienka.