DEC - dekrementace o 1

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
DEC - dekrementace o 1
Časování
2-7 (80286), 2-6 (80386)
Popis
Instrukce DEC odečte jedničku od obsahu (slovníhonebo bytového) specifikovaného paměťového místa nebo registru. Instrukce DEC nemení příznak CF.


Syntaxe
DEC destination


Ovlivňuje příznaky
OF, SF, AF, ZF, PF


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Je-li výsledek v segmentu nepřístupnem zápisu, je generovaná všebecná výjimka porušení ochrany paměti. Pro nedovolenou efektívni adresu operandu nacházejíci se v registrech CS, DS nebo ES je generována všeobecna výjimka privilegovaného módu.Jestliže SS obsahuje nedovolenou adresu, je generována výjimka "chyba zásobniku".


Výjimky v reálnem módu
Je-li slovní operand na offsetu OFFFFH, je generováno prěrušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
 DEC  AX
 DEC  EXTMEM
 DEC  TABLE[BX][SI]
 DEC  ECX (jen pro 80386)