DIV - delení bez uvažování znaménka (unsigned division)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
DIV - delení bez uvažování znaménka (unsigned division)
Časování
14-25 (80286), 14-41 (80386)
Popis
Instrukce DIV provádí delení operandu. Je-li specifikován zdrojový operand o velikosti byte, je registr AX dělen tímto bytovým operandem a výsledek je uchován v AL (kvocient) a v AH (zbytek). Je-li specifikován zdrojový operand o velikosti slova, je delen DX:AX slovem. Nejvýznamnejších 16 bitu zdrojového delence je uloženo v DX, kvocient v AX a zbytek v DX.


Syntaxe
DIV source


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
SF, AF, OF, PF, CF


Výjimky v privilegovaném módu
Je-li delitel roven nule nebo je výsledek delení – kvocient - příliš velký a nevejde se do místa určení (AL nebo AX), je generováno přerušení INT 0. Jestliže obsahují DS, CS či ES neplatné efektívní adresy operandů, je generována všeobecná výjimka privilegovaného módu.Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu, je generována výjimka "chyba zásobniku".


Výjimky v reálnem módu
Je-li delitel 0 nebo je kvocient příliš velký a nevejde se do místa určení (AL nebo AX), je generováno přerušení INT 0. Jestlize je slovní operand na offsetu OFFFFH, je generováno přerušení INT 13. Dělení ve dvojité přesnosti je možné se 64-bitovým dělencem v EDX:EAX, 32-bitový dělitel je v paměti nebo v registru, 32-bitový kvocient v EAX a 32-bitový zbytek je v EDX.


Příklad

Dělení bytu jiným bytem:

 MOV AL, NUMER_BTE
 DIV DIVSR_BTE     ;Kvocient v AL, zbytek v AH

Dělení slova bytem:

 MOV AX, NUMER_WRD
 DIV DIVSR_BTE     ;Kvocient v AL, zbytek v AH

Dělení dvouslova slovem:

 MOV DX, NUMER_MSW
 MOV AX, NUMER_LSW
 DIV DIVSR_WRD     ;Kvocient v AX,zbytek v DX

Dělení u 80386:

 MOV EDX, MSB_NUMBER
 MOV EAX, LSB_NUMBER
 DIV ECX        ;Kvocient v EAX, zbytek v EDX