Delay

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Čeká určený počet milisekund.


Deklarace
procedure Delay(MS: Word);


Režim
Reálný, Chráněný


Poznámky
Ms udává délku požadované pauzy v milisekundách.
Delay je aproximací, takže pauza nebude trvat úplně přesně Ms milisekund.


Vzorový příklad

{Delay.PAS}
{Vzorový příklad pro procedury Delay, NoSound a Sound.}

uses Crt;
begin
  Sound(220);    { Píp }
  Delay(200);    { na 200 ms }
  NoSound;      { Úleva! Blaho! }
end.