Frac

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací zlomkovou část argumentu.

Deklarace
function Frac(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz reálného typu. Výsledkem je zlomková část X; to jest Frac(X) = X - Int(X).
Viz také
Int


Vzorový příklad

{Frac.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Frac.}
var
  R: Real;
begin
  R := Frac(123.456);    { 0.456 }
  R := Frac(-123.456);   { -0.456 }
end.