HLT - zastavení provádení programu

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
HLT - zastavení provádení programu
Časování
2 (80286), 5 (80386)
Popis
Instrukce HLT způsobí ukončení provádení programu. Opětovné spuštení programu je možné jen externím přerušením nebo RESETem. Nejsou ovlivneny žádné registry ani stavové příznaky. Jestliže je k opětovnému spuštení programu použito přerušení, uschované hodnoty CS:IP budou ukazovat na instrukci, jež následuje za HLT.


Syntaxe
HLT (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
HLT je privilegovaná instrukce generujíci všeobecnou výjimku porušení ochrany v případe, že aktuální přivilegovaná úroveň je jiná než 0.


Příklad
HLT