INC - zvýšení o jedničku

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Instrukce
INC - zvýšení o jedničku
Časování
2-7
Popis
Instrukce INC zvýší obsah operandu o jedničku, aniž ovlivní příznak CF.


Syntaxe
INC destination


Ovlivňuje příznaky
SF, AF, OF, ZF, PF


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
V případe, že operand leží v segmentu, do nehož nelze zapsat, je generována všeobecná výjimka přivilegovaného módu. Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektívni adresy operandu, je generována všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu, je generována výjimka "chyba zásobniku".


Výjimky v reálnem módu
Při umístení slovního operandu na offsetu 0FFFFH je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
 INC  AX
 INC  EBX        ; jen pro 80386
 INC  MEM_LOC