JB - Skok při menším

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Instrukce
JB - Skok při menším
Časování
7 instrukcí
Popis
Instrukce JB predáva řízení operandu specifikovanému v instrukci. Jde o podmíněné "krátke" skoky testujíci příznaky. Testovací operand instrukce musí být v dosahu -128 až +127 byte od umístění instrukce JB. Toto omezení je podstatné pro assembler který vytváří 1-bytové premístení vztažené ke konci instrukce JB.


Syntaxe
JB


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže je offset místa, na než má být predáno řízení, mimo hranice segmentu CS, je generována všeobecná výjimka privilegovaného módu.


Poznámka pro 80386
Užíva 32-bitový rozšírený ukazatel instrukce. Premístení je osmibitové, rozšírené do 32 bitů znaménkovým bitem (pokud není jinak upraveno).


Příklad
JB INST_LABEL