JE - Skok při rovnosti

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
JE - Skok při rovnosti
Časování
7 instrukcí
Popis
Instrukce JE predáva řízení operandu specifikovanému v instrukci. Jde o podmíněné "krátke" skoky testujíci příznaky. Testovací operand instrukce musí být v dosahu -128 až +127 byte od umístění instrukce JE. Toto omezení je podstatné pro assembler který vytváří 1-bytové premístení vztažené ke konci instrukce JE.


Syntaxe
JE


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže je offset místa, na než má být predáno řízení, mimo hranice segmentu CS, je generována všeobecná výjimka privilegovaného módu.


Poznámka pro 80386
Užíva 32-bitový rozšírený ukazatel instrukce. Premístení je osmibitové, rozšírené do 32 bitů znaménkovým bitem (pokud není jinak upraveno).


Příklad
JE INST_LABEL