JZ - Skok při nule

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Instrukce
JZ - Skok při nule
Časování
7 instrukcí
Popis
Instrukce JZ predáva řízení operandu specifikovanému v instrukci. Jde o podmíněné "krátke" skoky testujíci příznaky. Testovací operand instrukce musí být v dosahu -128 až +127 byte od umístění instrukce JZ. Toto omezení je podstatné pro assembler který vytváří 1-bytové premístení vztažené ke konci instrukce JZ.


Syntaxe
JZ


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže je offset místa, na než má být predáno řízení, mimo hranice segmentu CS, je generována všeobecná výjimka privilegovaného módu.


Poznámka pro 80386
Užíva 32-bitový rozšírený ukazatel instrukce. Premístení je osmibitové, rozšírené do 32 bitů znaménkovým bitem (pokud není jinak upraveno).


Příklad
JZ INST_LABEL