Kategorie:Optimalizace skoků

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Assembler automaticky optimalizuje instrukce skoku výběrem nejkratší a nejefektivnější skokové instrukce.

Pokud cílem skoku je návěští (ne procedura nebo funkce), automatický optimalizátor skoků aplikuje instrukce JMP a podmíněné skoky.


Opkód Vzdálenost k cílovému návěští Integrovaný assembler generuje
Nepodmíněný skok od -128 do 127 bajtů Krátký skok
mimo rozsah -127 až 128 Blízký skok
Podmíněný skok od -128 do 127 bajtů Krátký skok
mimo rozsah -127 až 128 Krátký inverzní skok

Skoky na vstupní body procedur a funkcí jsou buď blízké (near) nebo vzdálené (far), ale nikdy krátké (short).

Podmíněné skoky do procedur a funkcí nejsou povoleny.

Pages in category "Optimalizace skoků"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.