Kategorie:Overlay

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Jednotka Overlay (OVERLAY.TPU) obsahuje funkce, procedury a symboly používané správcem překryvných programových segmentů (ovrlejí) Borland Pascalu.

Režim
pouze reálný


Konstanty, typy a proměnné
type OvrReadFunc = function(OvrSeg : Word): Integer;
Konstanty    Výsledný kód
———————————————————————————————————————————————————————
ovrOk      = 0; (úspěšný průběh)
ovrError     = -1; (chyba správce ovrlejí)
ovrNotFound   = -2; (ovrlejový soubor nenalezen)
ovrNoMemory   = -3; (málo paměti pro ovrleje)
ovrIOError    = -4; (chyba I/O ovr. souboru)
ovrNoEMSDriver  = -5; (není instalován driver EMS)
ovrNoEMSMemory  = -6; (nedostatek EMS paměti)
Proměnné
—————————————————————————————————————————————————————————
OvrResult:   Integer; (výsledný kód operace)
OvrFileMode:  Byte; (přístupový kód)
OvrLoadCount: Word; (čítač zavedení)
OvrReadBuf:  OvrReadFunc; (adresa zavaděče ovrlejí)
OvrTrapCount: Word; (čítač správce ovrlejí)

Pages in category "Overlay"

The following 8 pages are in this category, out of 8 total.