KeyPressed

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zjistí, zda byla stisknuta nějaká klávesa klávesnice.


Deklarace
function KeyPressed: Boolean;


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Poznámky
Klávesu lze přečíst pomocí Readkey.


Návratová hodnota
False jestliže byla stisknuta nějaká klávesa.


Vzorový příklad

{KeyPress.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci KeyPressed.}

{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }

uses Crt;
begin
  repeat
    Write('Xx');
  until KeyPressed;
end.