LEA - zaveď offset efektívnim adresy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
LEA - zaveď offset efektívnim adresy
Časování
3 (80286), 2 (80386)
Popis
Instrukce LEA přesouvá offset ze zdrojového do cílového operandu. První operand instrukce LEA je cílový registr, do nehož se přesouvá offset druhého operandu.


Syntaxe
LEA source, destination


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Je-li druhý operand registr, je generována výjimka "nedefinovaný operační kód".


Výjimky v reálnem módu
Je-li druhý operand registr, je generována výjimka "nedefinovaný operační kód".


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů. Adresy pameti jsou vytvářeny z 32-bitových efektívnich adres.


Příklad
LEA  AX, [BP][DI] 
LEA  EBX, MYDATA ; jen pro 80386