LMSW - nastav stavové slovo procesoru (MSW)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
LMSW - nastav stavové slovo procesoru (MSW)
Časování
3-6 (80286), 10-13 (80386)
Popis
Instrukce LMSW zavádi do stavového slova procesoru (MSW, Machine Status Word) obsah zdrojoveho operandu. Je to instrukce vyhrazená pro systémový software a nevyskytuje se v aplikačních programech. LMSW lze použít k přepnutí do privilegovaného módu (ale u 80286 nikoliv pro návrat z privilegovaného módu do reálneho). V takovém případe musí být další instrukce privilegovaného módu intrasegmentový skok, aby se "vyčistila" fronta instrukcí.


Syntaxe
LMSW source_operand


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Není-li aktuálni privilegovaná úroveň 0, je generována všeobecna výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektívni adresy operandu, je generována rovnež všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu, je generována výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Jestliže leží operand na offsetu OFFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Příklad
LMSW SP