LSS/LFS/LGS - zaveď dvouslovní ukazatel

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Instrukce
LSS/LFS/LGS - zaveď dvouslovní ukazatel (80386)
LDS/LES - zaveď dvouslovní ukazatel (80286)
Časování
7
Popis
Instrukce LDS/LES zavádejí 4-bytový ukazatel, lokalizovaný na adrese specifikované druhým operandem instrukce, do segmentového a slovního registru. První slovo ukazatele (offset) je zavedeno do registru vystupujíciho jako první operand instrukce. Poslední slovo ukazatele je zavedeno do DS registru (u instrukce LDS) nebo ES registru (u instrukce LES).


Syntaxe
LDS destination,source


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Možné výjimky jsou: všeobecná výjimka porušení ochrany a deskriptor nebyl nalezen. Jestliže je operand vně hranic limitu segmentu, je generována všeobecná výjimka ochrany nebo výjimka chyba zasobniku. Jestliže je zdrojovým operandem registr, je generována výjimka nedefinovaný operační kód.


Výjimky v reálnem módu
Pro operand na offsetu 0FFFFH nebo 0FFFFDH je generováno přerušení INT 13. Jestliže je zdrojový operand registr, je generována výjimka nedefinovaný operační kód.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů. Ukazetelé mají šírku 48 bitů.


Příklad
LDS  SI, DOUBLEWORD1
LES  BX, DOUBLEWORD2