Ln

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací přirozený logaritmus argumentu.

Deklarace
function Ln(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Vrací přirozený logaritmus výrazu X typu real.
Viz také
Exp


Vzorový příklad

 {Ln.PAS}
 {Vzorový příklad pro funkci Ln.}
 { Pro Windows: }
 { uses WinCrt; }
 var
   e : real;
 begin
   e := Exp(1.0);
   Writeln('ln(e) = ',ln(e));
 end.