MOV - přesun dat

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Instrukce
MOV - přesun dat
Časování
2-19 (80286), 2-22 (80386)
Popis
Instrukce MOV kopíruje obsah zdrojového operandu do operandu cílového. K dispozici je několik instrukci MOV které mají všechny stejnou funkci: kopírují zdrojový operand do cílového beze změny zdrojového operandu.


Syntaxe
MOV destination,source


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže je naplňován segmentový registr, mohou být generovány výjimky:

Všeobecná výjimka porušení ochrany paměti může být generována také v případe, že cílový operand leží v segmentu nepřístupněm zápisu. Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektívni adresy operandu, je generována všeobecná výjimka ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu, je generována výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Jestliže leží operand na offsetu OFFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů. Adresy jsou vytvořeny pomocí 32-bitových efektívnich adres nebo 32-bitových offsetu.


Příklad
 Do stradače z paměti
 MOV AX, MEM_WRD
 MOV ECX, MYWORD ; jen pro 80386
 Do paměti ze stradače
 MOV MEM_BYTE, AL
 Do paměti/registru ze segmentového registru
 MOV BX, ES
 MOV TABLE[BX], SS
 Do segmentového registru z paměti/registru
 MOV ES, NEXT_WRD[SI]
 MOV DS, AX
 Do registru z registru
 MOV CX, DI
 MOV EAX, ECX ; jen pro 80386
 Do registru z paměti/registru
 MOV AX, MEM_VAL
 MOV CX, [BP][SI]
 Do registru z bezprostredního operandu
 MOV DI, 513
 MOV EAX, 12345678H ;jen pro 80386
 Do paměti/registru z bezprostredního operandu
 MOV TABLE[BP][SI], 25
 MOV BX, 77