Move

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zkopíruje bajty ze zdrojové adresy na cílovou adresy.

Deklarace
procedure Move(var Source, Dest; Count: Word);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Zkopíruje určený počet souvislých bajtů (Count) z výchozího rozsahu do cílového rozsahu. Neprovádí se žádná kontrola rozsahu.
Kdykoli je to možné, používejte k určení Count funkci SizeOf.
Viz také
FillChar


Vzorový příklad

{Move.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Move.}
var
  A: array[1..4] of Char;
  B: Longint;
begin
  Move(A, B, SizeOf(A));        { SizeOf = bezpečné! }
end.