Návěští

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

návěští se skládají z identifikátoru návěští a dvojtečky před příkazem.

Globální návěští, použité v assembleru, musí být deklarováno v deklarační části návěští v bloku, který obsahuje příkaz asm.

Lokální návěští nemusí (a nesmějí) být deklarovány před použitím.