NOT - logická negace

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
NOT - logická negace
Časování
2-7 (80286), 2-6 (80386)
Popis
Instrukce NOT neguje každý bit ve svém operandu a vrací výsledek na původní místo. Žádné příznaky nejsou ovlivněny.


Syntaxe
NOT destination


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
V případe, že výsledek je v segmentu chráneném proti zápisu, je generována všeobecná výjimka ochrany. Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektívni adresy operandu, je generována všeobecná výjimka ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu, je generována výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Jestliže je slovní operand na offsetu 0FFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů


Příklad
 NOT AX
 NOT EBX ;(jen pro 80386)