Nil

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Rezervované slovo nil označuje konstantu typu ukazatel, která neukazuje na žádný datový objekt.

Nil je kompatibilní se všemi typy ukazatelů. Pro programátori C/C++ je znám jako NULL.