OR - logická disjunkce

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
OR - logická disjunkce
Časování
2-7 (80286), 2-7 (80386)
Popis
Instrukce OR provádí inkluzívní logický součet nad dvěma operandy. Korespondujíci bitové dvojice obsahujíci oba bity nulové vrací hodnotu 0, jinak hodnotu 1. Výsledek je uložen v cílovem operandu.


Syntaxe
OR destination, source


Ovlivňuje příznaky
CF = 0, OF = 0, SF, ZF, PF


Nedefinované příznaky
AF


Výjimky v privilegovaném módu
V případe, že výsledek je v segmentu chráneném proti zápisu, je generována všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektívni adresy operandu, je generována všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu, je generována výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Jestliže je slovní operand na offsetu 0FFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
 OR CX,DI
 OR EAX, 0FFFF0000H  ;(jen pro 80386)
 OR EBX, ECX         ;(jen pro 80386)