OUT - výstup slova nebo byte

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
OUT - výstup slova nebo byte
Časování
3 (80286), 3-4 (80386)
Popis
Obsah stradače (AX nebo AL) je vyslán na výstupní port. Jako výstup lze použít jakýkoliv port 0 až 65535.


Syntaxe
OUT port, accumulator


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže je hodnota IOPL (Input/Output Privilege Level-v registru příznaku) vyšší než aktuální privilegovaná úroveň, je generována všeobecná výjimka porušení ochrany paměti.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
 OUT WRD_PORT, AX
 OUT BYT_PORT, AL
 OUT EDX, EAX      ; (jen pro 80386)