Odd

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Testuje, zda argumentem je liché číslo.

Deklarace
function Odd(X: Longint): Boolean;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Návratová hodnota
True pokud je X liché číslo.


Vzorový příklad

{Odd.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Odd.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   if Odd(5) then
     Writeln('5 je liché')
   else
     Writeln('Všechno je sudé');
 end.