Operátor odkazu do paměti

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Výraz v hranatých závorkách ukazuje na místo v paměti.

[Výraz]

Tento výraz-paměťový odkaz je vyhodnocen prioritně a je pokládán za jednoduchý prvek výrazu.

Lze použít indexové a bázové adresování procesoru; zkombinovat odkaz do paměti, operátor + a indexbázové registry BX, BP, SI a DI.

Jiný výraz může předcházet před výrazem v závorkách. V tom případě, výsledkem se stává součet hodnot obou výrazů s typem prvního.


Výsledek

Vždy odkaz do paměti.