Ordinální typy

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Turbo Pascal má devět předdefinovaných ordinálních typů:

Pět z těchto celočíselných typů označuje určitou podmnožinu celých čísel:


Typ Rozsah Formát
Shortint -128..127 Znaménkový 8-bitů
Integer -32768..32767 Znaménkový 16-bitů
Longint -2147483648..2147483647 Znaménkový 32-bitů
Byte 0..255 Bez znaménka 8-bitů
Word 0..65535 Bez znaménka 16-bitů

Další čtyři předdefinované typy jsou Boolean, WordBool, LongBool (logické typy) a Char (typ znak).

Výčtový typ (enumerated) a interval jsou uživatelsky definované ordinální typy.


S ordinálními typy mohou pracovat tyto standardní funkce
Ord
Pred
Succ