Příkaz integrovaného assembleru

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Příkazy integrovaného assembleru se shodují s příkazy každého assembleru pro 80x86.

Syntaxe příkazu assembleru je

[návěští:] <Prefix> [Opkód [Operand <"," Operand>]]
 asm AsmPříkaz < Separátor AsmPříkaz > end

kde

  • AsmPříkaz je příkaz asembleru
  • Separátor je středník; nový řádek nebo komentář Pascalu
  • Návěští je identifikátor návěští
  • Prefix je prefix operačního kódu
  • Opkód je operační kód instrukce assembleru nebo direktiva
  • Operand je assemblerovský výraz

Pokud je oddělíte středníkem, můžete na jeden řádek vložit více příkazů asembleru. Mezi dvěma příkazy asembleru na oddělených řádcích se středník nepožaduje.

Komentáře musí být zapsány v Pascalském stylu; použitím { a } nebo (* a *). Komentáře jsou dovoleny mezi příkazy assembleru, ale ne uvnitř.