POPA - vyzvedni všechny všeobecné registry

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
POPA - vyzvedni všechny všeobecné registry
Časování
19 (80286), 24 (80386)
Popis
Instrukce POPA vyzvedáva obsah všech osmi šestnáctibitových registrů (DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX) (resp. dvaatřicetibitových EDI, ESI, EBP, ESP, EBX, EDX, ECX, EAX) kromě SP (resp. ESP). Hodnota SP (ESP) není obnovována. Instrukce POPA je duální k instrukci PUSHA, která všechny všeobecné registry ukládá na zásobník. Prvním registrem, který instrukce POPA vyzvedáva ze zásobniku je DI (EDI).


Syntaxe
POPA (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže není vrchol zásobníku uvnitř hranic segmentu SS, je generována výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Jestliže je slovní operand na offsetu 0FFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
POPA