POPF - vyzvednutí obsahů příznakových registrů

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Instrukce
POPF - vyzvednutí obsahů příznakových registrů
Časování
5
Popis
Instrukce POPF používa regitrovou dvojici SS:SP k referenci vrcholu zásobníku. Instrukce POPF pak kopíruje vrchol zásobníku do registru příznaku. SP (ESP) je automaticky inkrementován o 2. Příznaky jsou v takto získaném registru příznaku definovaný následovne (od bitu 15 k bitu 0)
Bit příznaku Příznak
15
14 Nested Task
13 I/O Privilege Level
12 I/O Privilege Level
11 Overflow
10 Direction
9 Interrupt Enabled
8 Trap
7 Sign
6 Zero
5
4 Auxiliary Carry
3
2 Parity
1
0 Carry


Syntaxe
POPF (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
Celý registr příznaku je vyzvednut ze zásobníku.


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže je vrchol zásobníku mimo hranice segmentu SS, je generována výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Jestliže je slovní operand na offsetu 0FFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
 POPF