PUSHF - ulož registr příznaku na zásobník

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
PUSHF - ulož registr příznaku na zásobník
Časování
3 (80286), 4 (80386)
Popis
Instrukce PUSHF dekrementuje registr SP (ESP) o 2 a kopíruje registr příznaku (všechny příznakové registry) do specifických bitů slovního operandu adresovaného registrem SP (ESP). Nasledujíci seznam definuje poradí příznaku počínaje nejvyšším 15-bitem a konče nejnižším 0-bitem onoho slovního operandu.
Bit příznaku Příznak
15
14 Nested Task
13 I/O Privilege Level
12 I/O Privilege Level
11 Overflow
10 Direction
9 Interrupt Enabled
8 Trap
7 Sign
6 Zero
5
4 Auxiliary Carry
3
2 Parity
1
0 Carry


Syntaxe
PUSHF (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Je generována výjimka "chyba zásobníku" v případe, že počáteční či konečná adresa je vně rozsahu segmentu SS.


Výjimky v reálnem módu
Jestliže je slovní operand na offsetu 0FFFFH, je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Instrukce ukláda 32-bitový rozšírený registr příznaku.


Příklad
PUSHF