Pascalské typy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Když píšete program, pracujete s informací, kterou můžeme rozdělit do pěti základních typů: celočíselné, reálná čísla, znaky a řetězce, booleovské a ukazatele.

  • Data celočíselného typu je podmnožina matematické množiny celých čísel (např. 1, 5, -21 a 752)..
  • Reálná čísla mají desetinnou část (3.14159) a exponent (2.579x1024).. Také se jim říká čísla s pohyblivou řádovou čárku.
  • Znaky jsou písmena abecedy, symboly a číslice. Mohou být použity jednotlivě (a, Z, !, 3) nebo spojeny do znakových řetězců ('Toto je pouze test.').
  • Booleovské výrazy (typu boolean) produkují jednu ze dvou možných hodnot: True nebo False. Jsou použity v podmíněných výrazech, které budou popsány později.
  • Ukazatele obsahují adresu paměti, kde je uložena informace.


Viz také
Deklarace typu